İptal ve İade

ALICI, malın teslimine kadar olan sürede cayma hakkını kullanabilir. Süresi içinde yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunulması cayma hakkını kullanması için yeterlidir. ALICI, hiçbir cezai şart ödemeksizin ve gerekçe göstermeksizin malın teslim tarihinden başlayarak on dört gün içinde cayma hakkını kullanabilir ancak; 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Hakkındaki Kanun’da belirtilen aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ALICI, cayma hakkını kullanamayacağını kabul eder:

Cayma hakkı süresinin başlaması; Tek parça sipariş konusu olan hallerde ALICI’ya teslim günü, Birden fazla parçadan oluşan mallarda son parçanın ALICI’ya teslim edildiği gün, Belirli süre boyunca düzenli olarak teslimin yapıldığı sözleşmelerde ALICI’nın ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

ALICI cayma hakkını kullanması halinde SATICI olarak Sihirli Yolculuk, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

Cayma bildirimi [email protected] adresine yapılacaktır.