Tanju İsminin Anlamı

1. Çinlilerin Türk hükümdarlarına verdiği ünvan. 2. Yücelik, ululuk.

-

Erkek

TANJU ismine özel hazırlanan hediyeler