Erim İsminin Anlamı

1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. İyi bir şeye işaret olan durum. 3. Sevgi. 4. Müjde.

Türkçe

Erkek

ERİM ismine özel hazırlanan hediyeler