Amine İsminin Anlamı

Korkusuz, gözüpek.

Arapça

Kız

AMİNE ismine özel hazırlanan hediyeler